Miejsce rezerwacji:

ZBIORNIK JACNIA - CAŁY ZBIORNIK

Liczba wydanych zezwoleń:

1

POWRÓT DO LISTY
L.p. Data i godziny rezerwacji Organizator / Rezerwujący Rodzaj zawodów Data wydania zezwolenia
12020-09-13
05:00-15:00

OKRĘG PZW ZAMOŚĆ

ZAWODY DLA DZIAŁACZY OKRĘGU2020-01-21
PROJEKT I WYKONANIE - TOMEK GAWRON - 796 855 019