Miejsce rezerwacji:

ZBIORNIK KRYNICE - GROBLA OD STRONY PRZEPOMPOWNI

Liczba wydanych zezwoleń:

0

POWRÓT DO LISTY
L.p. Data i godziny rezerwacji Organizator / Rezerwujący Rodzaj zawodów Data wydania zezwolenia
PROJEKT I WYKONANIE - TOMEK GAWRON - 796 855 019